top of page

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van ons onderwijs. De eindverantwoordelijke van de school is het schoolbestuur. Ons schoolbestuur is: 

Benaming:                               V.Z.W. VRIJ ONDERWIJS ZELE 

Maatschappelijke zetel:         H. Hartplein 10, 9240 Zele 

Telefoon:                                 052 45 26 06 

 

Website:                                 www.vrijonderwijszele.be 

ondernemingsnummer:       BE 0414.413.79  

RPR:                                        bevoegde ondernemingsrechtbank te Gent,  

                                               afdeling Dendermonde  

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het inrichten, verstrekken, besturen, verspreiden, ontwikkelen en steunen van vrij katholiek onderwijs, alsook van alle activiteiten in verband met de vorming en de opleiding van de jeugd.  Het behoud van het confessioneel katholiek karakter van dit doel, volgens de richtlijnen van de bevoegde kerkelijke overheid, is een essentiële voorwaarde. 

algemeen directeur.jpg
bottom of page