top of page

CLB - OKO - ROTZ - LOP

Hieronder vind je externen waarmee onze school samenwerkt.

CLB-WAAS & DENDER
Grote Kaai 7 • 9160 Lokeren
Tel. 09.348 25 62 
Email: lokeren@vclbwaasdender.be
Info op website www.vclbwaasdender.be

 

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht

bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen,

en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen: 
- het leren en studeren 
- de onderwijsloopbaan 
- de preventieve gezondheidszorg 
- het psychisch en sociaal functioneren

 

Om dit efficiënt op te volgen, houdt het CLB een leerling-dossier bij.

Bij inschrijving ontvang je de folder waarin de CLB-werking aan de hand van 15 vragen wordt uitgelegd.

CLB logo.png
oko logo.png

OKO staat voor 'Overlegplatform kleinere Koepels van het vrij gesubsidieerd Onderwijs.
 

De buitenschoolse opvang (IBO) van OKO&ZO is een door

Kind & Gezin erkend initiatief voor alle kinderen van het kleuter- en basisonderwijs.

Een team van geschoolde en gemotiveerde begeleiders staat in voor de opvang

en aangename vrijetijdsbesteding van de kinderen.

Voor vakantiedagen worden boeiende thema’s uitgewerkt.


Openingsuren:

Op schooldagen: vanaf 6u30 tot 8u00 
vanaf 16u00 (maandag 16u25) tot 18u30.
Op woensdagnamiddag: vanaf 11u30 tot 18u30.
Schoolvrije dagen en vakanties : vanaf 6u30 tot 18u30.

Voor meer inlichtingen:

vzw OKO&ZO
Rotstraat 20
052 44 92 85
oko@skynet.be

www.oko-en-zo.be

ROTZ

Hoe meld ik mijn kind aan voor de kleuterschool?

Waar kan ik terecht met vragen over kinderen grootbrengen?

Waar kan ik andere ouders ontmoeten?

Waar kan ik informatie vinden rond huiswerkbegeleiding?

Waar leer ik meer over zwangerschap en geboorte?

 

Antwoorden op deze vragen vindt u bij ROTZ,

dat is de naam voor het Huis van het Kind te Zele µ

en dé lokale informatie- en ondersteuningsplaats voor alle Zeelse gezinnen.

Je vindt heel wat info op hun website https://www.zele.be/rotzhuisvanhetkind

rotz logo.jpg
LOP logo.JPG

Lokaal OverlegPlatform
 

In het LOP zitten schoolbesturen, schooldirecties, CLB-medewerkers, ouderverenigingen, ouders, integratiedienst, onthaalbureaus voor anderstaligen, onderwijsopbouwwerk, verenigingen voor minderheden, partners uit de welzijnssector en vakverenigingen.
Het LOP wil alle leerlingen gelijke kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Het LOP zal proberen om elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale ongelijkheid tegen te gaan. Het LOP ijvert voor het recht op onderwijs voor elk kind, ongeacht de afkomst.
Het LOP doet veel meer dan waken over het inschrijvingsrecht. Het is een lokale overlegstructuur waar onderwijsproblemen schooloverstijgend en netoverstijgend aangepakt worden.

 

Alle leden van het LOP kunnen ‘problemen’ op de agenda brengen. Werkgroepen gaan zich hierin dan verdiepen en doen voorstellen die op de ‘grote vergadering’ worden besproken. Zo ontstaat een lokale dynamiek die gelijke onderwijskansen realiseert, de wil om er samen iets goeds van te maken.
Heb je als ouder vragen, bedenkingen of verwachtingen, neem dan gerust contact met ons.

 

In overleg zoeken we samen naar mogelijke oplossingen voor uw probleem.

bottom of page