top of page

Lagere school

Welkom op de lagere school van De Kouter-basis!

School maken vandaag is een samenspel. 

Het schoolteam, de ouders, het schoolbestuur zorgen samen voor een veilige omgeving waarin

kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren. 

Daarom kiezen we de weg van de dialoog en duidelijkheid, 

met alle partners, om in het belang van elk kind te genieten van al het mooie en aan te pakken wat beter kan.

Op vestiging Koevliet kan je de directie, het secretariaat en het eerste, tweede en zesde leerjaar vinden.

Op vestiging Kapelhof kan je de zorgcoördinator en het derde, vierde en vijfde leerjaar vinden.

bottom of page